Integretetspolicy

Inga cookies används på denna webbplats.

Information samlas in om en användare först när denne fyllt i kontaktformuläret. Denna information används endast för att kommunicera med användaren.

All information lagras på säkra servrar inom EU.

Ingen information delas med andra parter om det inte krävs enligt lag.

All information som lagras på en klient kan nås genom att skicka ett e-postmeddelande från en verifierbar motsvarande adress.

Information som samlas in kan innehålla följande:

namn
Adress
E-post
Telefonnummer