SISTA CHANSEN!

Om det inte blir en styrelse måste Kvarnbo kvarns vänner läggas ner!
Är du intresserad av att ingå i en styrelse för föreningen?

Aktuell status för Kvarnbo kvarns vänner:

Vad är Kvarnbo kvarn? En gammal kvarn i Hågaåns dalgång mellan Hågaby och Stenhagen i Uppsalas västra utkant. Där bedriver vår förening sen 10 år tillbaka en kulturverksamhet under sommaren. Det finns ingen el, värme eller vatten. Vi börjar vanligtvis i maj, har stängt under juli och fortsätter aug/sept. Platsen har sin speciella charm, och är en alldeles unik scen för musik, konst m.m. Det går ett promenadstråk runt kvarnen med broar över ån, så många rör sig i området. Finns mycket bilder på vår Facebooksida, ”Kvarnbo kvarn”. Också hemsidan kvarnbokvarn.se med foton av Mark Harris.

Har ni inte varit där, gör ett besök!

Vi har nu flyttat fram årsmötet till slutet av mars, för att få lite mer tid att hitta styrelsemedlemmar. Nästan hela den gamla styrelsen som drivit verksamheten i många år avgår. Vi har ett stomme på två eller tre personer, men det behövs fler, framförallt i de bärande positionerna, ordförande, sekreterare och kassör.
Om du kan tänka dig just detta, kontakta vår ordf Ingrid Bolin, via mail för mer information senast 24 februari! ingrid.b.bolin@gmail.com

I höstas hade vi i Kvarnbo kvarns vänner ett krismöte, som alla medlemmar, ca100, var inbjudna till. Vi var inte så många, men dock tio personer. Andra hade lämnat synpunkter via mail eller personliga kontakter. Idéer stöttes och blöttes, alla tyckte det vore synd om vi måste lägga ner. MEN det hjälper ju inte med bara goda idéer, de måste också genomföras. Det behövs nytt folk för att driva verksamheten framåt. De flesta medlemmar är stödjande som tycker om kvarnen och de arrangemang vi gjort genom åren, vilket är vackert så. Men för att verksamheten ska fungera i längden krävs det många som arbetar både med det praktiska utförandet vid arrangemangen och administrativt under året med ekonomi, planering, kontakt med alla artister/medverkande, bidragsansökningar, redovisningar, marknadsföring m.m.

Vår valda valberedning kan tyvärr inte göra sitt arbete nu p.g.a sjukdom. Styrelsen har alltså satt igång detta i stället. Antingen lägger vi ner föreningen vid årsmötet i mars eller också kommer det nya eller gamla medlemmar som är villiga att forma en styrelse och fortsätta verksamheten på liknande eller nytt sätt.

I Kvarnbo kvarns vänners stadgar står: Föreningen har till ändamål att vara en intresseförening för utveckling av en allsidig kultur- och konstverksamhet i och kring kvarnen, samt att skydda och bevara kvarnen och kvarnmiljön.

I kontraktet med kommunen står: Anordna minst fyra tillfällen med Öppet hus för allmänheten

Man kan alltså driva det i ganska blygsam skala med enbart fyra öppna hus. Det är det enda som krävs av oss gentemot kommunen, när det gäller arrangemang, enligt det nyttjandekontrakt vi har med kommunen. Det finns andra krav, som att ha en viss tillsyn över kvarnen.

För fler detaljer eller frågor, kontakta vår ordf Ingrid Bolin, ingrid.b.bolin@gmail.com