Virtuella verklighetsturen i Kvarnbokvarn

Den virtuella verklighetsturen i Kvarnbokvarn är ett pågående arbete och kommer att förbättras både tekniskt och pedagogiskt med tiden. Under tiden kan du se följande 360 graders VR-material på flera sätt.

1) Om du tittar på dem på en vanlig datorskärm kan du rotera din vy med musen och klicka på informationsksymboler ("I") för att lära dig mer om komponenterna i bruket.

2) Om du tittar på din mobiltelefon kan du titta runt genom att rör på din telefon, och få information genom att trycka på symbolerna "I".

3) Om du tittar med en Google-kcardboard eller annat VR-headset, kan du få information genom att peka med det centrala "målet" på informationstaggarna.

Här är VR touren of Kvarnbokvarn.

En beskrivning av delar av kvarnen finns här : Arbetet i kvarnen

Och här är en 360-graders monoskopisk film av miljön runt bruket: Kvarnbolund VR-videoklipp.

Och en video av modellen av kvarnen finns här : Kvarnmodellen

Externa länkar - Här finns ett par bra videor om hur en kvarn fungerar :
https://www.youtube.com/watch?v=1L5Pt4BLeos
https://www.youtube.com/watch?v=nY06Bw5zh-k

Tack till Samuel Cedermyr för VR bilderna från rännan under källan.

ENGLISH

The virtual reality tour of Kvarnbokvarn is a work in progress, and will improve both technically and educationally with time. Meanwhile you can view the following 360-degree, VR material in several ways.

1) If you view them on a normal computer screen, you can rotate your viewpoint with the mouse, and click on informational tags ("I") to learn about the components of the mill.

2) If you view on your mobile phone, you can look around my moving your phone, and get information by touching the "I" symbols.

3) If you view with a Google-cardboard device or other VR headset, then you can get information by pointing the central 'target' at the information tags.

Here is the VR Tour of Kvarnbokavrn.

A description of how the mill operated is here : Mill operation.

And here's a 360-degree monoscopic film of the environment around the mill: Kvarnbolund VR video clip.

A video of a working model of the mill can be seen here: Kvarnmodell

External links - Here are a couple of good videos on how a mill works :
https://www.youtube.com/watch?v=1L5Pt4BLeos
https://www.youtube.com/watch?v=nY06Bw5zh-k

Thanks to Samuel Cedermyr for the VR images of the channel under the cellar.